Program

Michal Žemla - majster sveta a Európy na veslárskom trenažéri