Program

Jasná 2024 - predjazdec paralyžiar Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičová