Program
OH - 28.05.2023 19:44

SOŠV v Deklárácii žiada ministerstvo aj viac medzinárodných podujatí

redakcia Autor: redakcia | Zdroj: JOJŠport/TASR

Slovenský olympijský a športový výbor má za sebou už 64. valné zhromaždenie a jeho výsledkom je text Deklarácie slovenského športu za rok 2023. Snahou bolo pomenovať najpálčivejšie problémy a otázky, ktoré sa nesú naprieč halami, ihriskami, štadiónmi a telocvičňami. Jednotlivé body by teraz rád pretlačil do programového vyhlásenia vlády a zabezpečil tak pomenované potreby. Kto však bude touto úlohou poverený na základe septembrových výsledkov predčasných volieb, je vo hviezdach. Výbor tvrdí, že nechce čakať na rozhýbanie sa a konkrétne nápady politických elít, preto pripravil kompaktný a sumárny text.

"Postupne sme kreovali z množstva bodov tie najdôležitejšie a najvýstižnejšie, následne sme ich predložili výkonnému výboru SOŠV a teraz plénu. Je to iba začiatok. Radi by sme otvorili diskusiu s politickými elitami a hovorili s nimi o obsahu tohto materiálu, hľadali kompromis, aby sme mohli v septembri komunikovať už vybrúsené a jasné stanoviská. Malo by to mať charakter verejného prísľubu. Ak od politikov zaznejú nejaké vyhlásenia, budeme dúfať, že po voľbách nepríde k zmene a takto spracovaný materiál, ktorý bude mať celospoločenskú podporu a podporu politických strán, sa dostane aj do programového vyhlásenia," povedal Anton Siekel s tým, že zo športových zväzov sa najvýraznejšie na vzniku textu podieľal ten futbalový.

Deklarácia má sedem bodov, napríklad úpravu kompetenčného zaradenia športu v rámci systému najvyšších exekutívnych orgánov štátu, systémové a dostatočné financovanie športu vo všetkých jeho podobách a na všetkých úrovniach štátu aj samosprávy či vypracovanie a schválenie dlhodobého Národného programu rozvoja športu. SOŠV priznáva, že sa snažil vypichnúť len tie najkľúčovejšie oblasti. V opačnom prípade by bolo bodov aj jedenásťnásobne viac. Toto je základom a nevyhnutným minimom k tomu, aby sa veci posúvali vpred.

Kompetenčné zaradenie do exekutívy štátu myslí SOŠV ako potrebu zriadiť ministerstvo športu alebo aspoň rezort, v ktorého názve "šport" bude a zaradí sa tak medzi jeho priority. Okrem toho chce prelomiť súčasný systém legislatívneho rozhodovania "o nás bez nás" a domáci funkcionári jednotlivých odvetví majú byť súčasťou akéhokoľvek kreovania nových zákonov pre šport od samého začiatku, obzvlášť pri strategických plánoch s trvaním dlhším ako je jedno volebné obdobie. Štát by sa zároveň mal aktívne a transparentne podieľať na tom, aby Slovensko pravidelne kandidovalo na hostenie vrcholných medzinárodných športových podujatí, keďže reprezentácie Slovenska v individuálnych aj kolektívnych športoch vníma ako "najefektívnejších ambasádorov našej krajiny vo svete". Šiesty bod Deklarácie zase odkazuje na potrebu podpory pohybových aktivít na školách, ktoré majú byť prirodzenou súčasťou vzdelávania.